Apie inspekcija

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija (toliau – Inspekcija) yra biudžetinė įstaiga, įkurta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1992 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1992, Nr. 36-1126) ir reorganizuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 916 bei 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1308 (Žin., 1997, Nr. 109-2781). Inspekcijos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
Nuo 1997 m. Inspekcijos vadovybė ir skyriai įsikūrė Lietuvos Respublikos centre - Kaune, iš kur koordinuojamas darbas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, suskirstytoje į 11 regionų. Klaipėdos regionui sutelktas ypatingas dėmesys – čia laivybos problemas sprendžia inžinerinį laivavedybos išsilavinimą turintis Inspekcijos viršininko pavaduotojas.     
2006 m. sausio 1 d. pradėjo funkcionuoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registras. Registro duomenų serveris įrengtas Kaune, Registro skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai visuose 11-oje regionų internetinio ryšiu registruoja vidaus vandenų transporto priemones bei išduoda atitinkamus dokumentus, o navigacijos sezono metu poilsio ir švenčių dienomis dalyvauja saugios laivybos kontrolės reiduose visuose Lietuvos Respublikos vidaus vandenų telkiniuose.
2007 m. sausio 1 d. duomenimis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre buvo įregistruota 46631 vidaus vandenų transporto priemonė, iš jų: 17 % - Vilniaus, 13 % - Klaipėdos, po 12 % - Kauno ir Šiaulių regionuose, 11 % - Ignalinos, po 8 % - Alytaus ir Panevėžio regionuose, 6 % - Marijampolės regione ir t.t.
Per 2006 m. į Valstybės biudžetą surinkta 541,1 tūkst. litų valstybės rinkliavos, iš jų: 47,4 tūkst. litų surinkta už vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių egzaminavimą, 79,5 tūkst. litų už Vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros skyriaus atliktus darbus, likę 414,2 tūkst. litų surinkti Registro skyriuje įvairiuose Lietuvos Respublikos regionuose: 23 % - Klaipėdos, 21 % - Kauno, 13 % - Vilniaus, 8 % - Šilutės, po 6 % - Šiaulių, Molėtų ir Marijampolės regionuose, po 5 % - Alytaus bei Ignalinos regionuose ir t.t.
Nuo 2006 m. rugsėjo 5 d. pradėti registruoti vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamieji varikliai bei nekomercinės mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukos, iki metų pabaigos jau užregistruoti 68 pakabinamieji varikliai ir 51 nekomercinė mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplauka.
Užtikrinant saugią laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandens telkiniuose, 2006 m. Inspekcija surengė 130 saugios laivybos kontrolės reidų, patikrino 3181 vidaus vandenų transporto priemonę, surašė 297 administracinių teisės pažeidimų protokolus ir išieškojo į valstybės biudžetą 50,8 tūkst. litų baudų.

How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.