Mokymosi medžiaga

Literatūros sąrašas kvalifikacijos egzaminui motorinių pramoginių laivų laivavedžiams:  

1.

Vidaus vandenų laivybos taisyklės
1999-06-29 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 268 (Žin., 1999, Nr. 60-1970; 2001, Nr. 42-1476; 2004, Nr. 149-5413);
2.

J.Čerka, "Laivo teorija", Klaipėda, 1997, Klaipėdos universiteto leidykla;
3.

M. Judickis "Laivo korpuso išorinė apsiuva ir sijos", Klaipėda, 2004, Klaipėdos universiteto leidykla;
4.
A. Dovydėnas "Buriavimas", Vilnius, 2003, Diemedžio leidykla;
5.

Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės, Ženeva, 2002, Jungtinės Tautos (ISBN 99-1-116783-3);
EUROPEAN CODE FOR INLAND WATERWAYS (anglų kalba);
CODE EUROPEEN DES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE (prancūzų kalba);
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВИЛА СУДОХОДСТВА ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ (rusų kalba).
6.

V. Paulauskas „1972 m. tarptautinės konvencijos dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREG - 72) reikalavimų “, Klaipėda, 2003, Klaipėdos universiteto leidykla (ISBN 9955-456-98-1);
7.     
Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas
1998-01-15 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 12 (Žin., 1998, Nr. 12-283; 2001, Nr. 99-3566);
8.     
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės
1998-07-16 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 286 ( Žin., 1998, Nr. 69-2025; 2001, Nr. 17-529; 2003, Nr. 113-5086; 2004, Nr. 46-1543, Nr. 179-6643);
9.     
E.Barauskienė "Priešgaisrinė sauga laivuose", Klaipėda, 2001, Klaipėdos universiteto leidykla;
10.     M.Judickis "Laivo korpuso išilginis tvirtumas", Klaipėda, 2004, Klaipėdos universiteto leidykla.
11.     
VIDAUS VANDENŲ KELIŲ ŽENKLINIMAS, Niujorkas ir  Ženeva, 2005, Jungtinės Tautos (ISBN 92-1-116929-1);
SIGNS AND SIGNALIS ON INLAND WATERWAYS (anglų kalba)
SIGNALISATION DES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE (prancūzų kalba)
СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ (rusų kalba)

Literatūros sąrašas kvalifikacijos egzaminui vidaus vandenų transporto specialistams:

1.

Vidaus vandenų laivybos taisyklės
1999-06-29 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 268 (Žin., 1999, Nr. 60-1970; 2001, Nr. 42-1476; 2004, Nr. 149-5413);
2.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės
1998-07-16 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 286 ( Žin., 1998, Nr. 69-2025; 2001, Nr. 17-529; 2003, Nr. 113-5086; 2004, Nr. 46-1543, Nr. 179-6643);
3.

Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutas
1998-01-15 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 12 (Žin., 1998, Nr. 12-283; 2001, Nr. 99-3566);
4.     
Vidaus vandenų laivų techninio eksploatavimo taisyklės
1999-12-31 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 454 (Žin.,2000, Nr. 4-120; 2001 Nr.47-1634);
5.     
Minimalūs techniniai reikalavimai laivams, plaukiojantiems Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais
1999-09-10 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 338 (Žin.,1999, Nr. 85-2549);
6.     
Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės
2002-07-01 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3 - 335 (Žin., 2002, Nr. 76-3278);
7.     Laivų matavimo priemonių, priešgaisrinės įrangos bei gelbėjimo priemonių patikros tvarka ir terminai
1998-09-24 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 366 (Žin.,1998, Nr. 89-2471);
8.     
Darbų saugos laivuose bendrosios taisyklės
2001-06-29 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 216 (Žin.,2001, Nr. 111-4047; 2002, Nr. 30-1089; 2004 Nr.52-1769);
9.     

Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatai
2001-12-29 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 480 (Žin.,2002, Nr. 30-1090; 2003 Nr. 37-1629);
10.     
Reikalavimai radijo ryšio įrangai Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose ir plaukiojančiuose A1 ir A2 plaukiojimo rajonuose nekonvenciniuose laivuose
2004-05-26 Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-315 (Žin.,2004, Nr. 90-3325);
11.

Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės, Ženeva, 2002 m., Jungtinės Tautos (ISBN 99-1-116783-3);
EUROPEAN CODE FOR INLAND WATERWAYS (anglų kalba);
CODE EUROPEEN DES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE (prancūzų kalba);
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВИЛА СУДОХОДСТВА ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ (rusų kalba).
12.

V. Paulauskas „1972 m. tarptautinės konvencijos dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (COLREG - 72) reikalavimų “, Klaipėda, 2003, Klaipėdos universiteto leidykla (ISBN 9955-456-98-1);
13.     
J.Čerka, "Laivo teorija", Klaipėda, 1997, Klaipėdos universiteto leidykla;
14.     
M. Judickis "Laivo korpuso išorinė apsiuva ir sijos", Klaipėda, 2004, Klaipėdos universiteto leidykla;
15.     
M.Judickis "Laivo korpuso išilginis tvirtumas", Klaipėda, 2004, Klaipėdos universiteto leidykla;
16.     
A. Dovydėnas "Buriavimas", Vilnius, 2003, Diemedžio leidykla;
17.     
E.Barauskienė "Priešgaisrinė sauga laivuose", Klaipėda, 2001, Klaipėdos universiteto leidykla.
18.     VIDAUS VANDENŲ KELIŲ ŽENKLINIMAS, Niujorkas ir  Ženeva, 2005, Jungtinės Tautos (ISBN 92-1-116929-1);
SIGNS AND SIGNALIS ON INLAND WATERWAYS (anglų kalba)
SIGNALISATION DES VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE (prancūzų kalba)
СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ (rusų kalba)
How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.