Motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių egzaminavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-01 įsakymu Nr. 3-40 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 311 „Dėl Motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių rengimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 16-562), Inspekcija egzaminuoja motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius.

Pirminis rengimas:

asmenims, kuriems mokymosi pabaigoje sukanka 16 metų, pateikusiems laivavedžių rengimo kursų baigimo pažymėjimą ir išlaikiusiems Inspekcijoje kvalifikacijos egzaminą, leidžiama valdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių variklių galingumas ne didesnis kaip 37 kW (50 AG). Šiems laivavedžiams išduodami motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimai;
asmenims, kuriems mokymosi pabaigoje sukanka 18 metų, pateikusiems laivavedžių rengimo kursų baigimo pažymėjimą ir išlaikiusiems Inspekcijoje kvalifikacijos egzaminą, leidžiama valdyti vidaus vandenyse ir jūrų pakrančių plaukiojimo rajonuose motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių bendras variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AG). Šiems laivavedžiams išduodami motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniai kvalifikacijos liudijimai;
asmenys, turintys aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, gali savarankiškai (kvalifikacijos egzaminų klausimai – galimi atsakymai nuorodoje „ Informacija laikant egzaminus eksternu“), nelankant laivavedžių rengimo kursų, pasiruošti kvalifikacijos egzaminui, kurį išlaikę Inspekcijoje jie galės valdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AG). Šiems laivavedžiams išduodami motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimai;
mažųjų plaukiojimo priemonių, kurių variklio galingumas ne didesnis kaip 4 kW (5,4 AG) ir kurios plaukioja Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją, laivavedžiams motorinio pramoginio laivo kvalifikacijos liudijimas neprivalomas.

Kvalifikacijos tobulinimas:

laivavedžiams, kuriems mokymosi pabaigoje yra 18 metų ir kurie turi teisę valdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių bendras variklių galingumas ne didesnis kaip 37 kW (50 AG), pateikusiems laivavedžių kvalifikacijos tobulinimo kursųbaigimo pažymėjimą ir išlaikiusiems Inspekcijoje kvalifikacijos egzaminą, suteikiama teisė valdyti vidaus vandenyse ir jūrų pakrančių plaukiojimo rajonuose motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių bendras variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AG). Šiems laivavedžiams išduodami motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniai kvalifikacijos liudijimai;
laivavedžiams, kurie turi teisę valdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių bendras variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AG), pateikusiems laivavedžių kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimą ir išlaikiusiems Inspekcijoje kvalifikacijos egzaminą, suteikiama teisė valdyti vidaus vandenyse ir jūrų pakrančių plaukiojimo rajonuose motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių bendras variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AG). Šiems laivavedžiams išduodami motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniai kvalifikacijos liudijimai;
laivavedžiams, kurie turi teisę valdyti vidaus vandenyse ir jūrų pakrančių plaukiojimo rajonuose motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių bendras variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW (150 AG), pateikusiems laivavedžių kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimą ir išlaikiusiems Inspekcijoje kvalifikacijos egzaminą, suteikiama teisė valdyti vidaus vandenyse ir jūrų pakrančių plaukiojimo rajonuose motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, neribojant bendro variklių galingumo. Šiems laivavedžiams išduodami motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniai kvalifikacijos liudijimai.

Asmenys, norintys laikyti kvalifikacijos egzaminą Inspekcijoje turi pateikti šiuos dokumentus:

nustatytos formos prašymą;
Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir jo dviejų paskutiniųjų puslapių kopiją arba asmens tapatybės kortelę ir jos kopiją;
aukštojo universitetinio ar jam prilyginto mokslo diplomo notaro patvirtintą kopiją (egzaminą laikantiems eksternu);
dvi 3x4 cm nuotraukas;
galiojančią nustatytos formos medicininę sveikatos pažymą (F 083-1/a) ir jos kopiją;
galiojantį pirmosios medicinos pagalbos suteikimo kursų baigimo pažymėjimą arba vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją;
motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo arba kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimą;
anksčiau išduotą Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą ar Motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą (jeigu turėjo);
dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos už kvalifikacijos egzaminą (60 litų) arba egzamino perlaikymą (10 litų) sumokėjimą.

Egzaminuojamieji, neišlaikę kvalifikacijos egzamino, gali perlaikyti egzaminą sumokėję nustatytą valstybės rinkliavą už kvalifikacijos egzamino perlaikymą (10 litų) tik kitą paskirtą egzamino dieną.
Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimai ir motorinio pramoginio laivo tarptautiniai kvalifikacijos liudijimai išduodami neribotam laikotarpiui.
Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimus ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinius kvalifikacijos liudijimus, išduotus iki Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3-372 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. lapkričio 3 d. Įsakymo Nr. 311 „Dėl motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių rengimo” pakeitimo”(Žin., 2004, Nr. 107-4016), pateikus rašytinį prašymą, dokumentą, patvirtinantį sumokėtą nustatyto dydžio valstybės rinkliavą (40 litų) ir galiojantį kvalifikacijos liudijimą, Inspekcija pakeičia į atitinkamus kvalifikacijos liudijimus neribotam laikotarpiui.
How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.