Vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių suteikimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-14 įsakymu Nr. 3-479 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų laipsnių diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 141-5434), Inspekcija egzaminuoja vidaus vandenų transporto specialistus.
Nustatyti šie laivų kapitonų ir vadovaujančiųjų vidaus vandenų transporto specialistų laipsniai:
- I-V grupės laivo kapitonas;
- I-V grupės laivo mechanikas;
- I-V grupės laivo kapitonas-mechanikas;
- laivo elektromechanikas;
- laivo, kurio pagrindinių variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW, laivavedys;

bei šie laivų eilinių įgulos narių laipsniai:
- upeivis;
- motoristas;
- upeivis-motoristas;
- elektrikas.
How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.