Vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros skyrius

Vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros skyrius yra Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos struktūrinis padalinys, kurio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymai, Inspekcijos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės ir kiti skyriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros skyrius vykdo vidaus vandenų laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių bei naujai statomų vidaus vandenų transporto priemonių valstybinę techninę priežiūrą bei apžiūrą, išduoda atitinkamus dokumentus.   


Skyrius techniškai prižiūri ir išduoda leidimus eksploatuoti šių tipų laivams, plaukiojantiems Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelyje E-41 (Kaunas - Klaipėda) ir pakrančių plaukiojimo rajonuose:


- keleiviniams, krovininiams, žvejybos ir kitiems vidaus vandenimis plaukiojantiems savaeigiams laivams su 110 KW (150 AG) ir didesnio galingumo pagrindiniais iriamaisiais mechanizmais. Taip pat kitoms vidaus vandenų plaukiojimo priemonėms bei užsiimantiems darbine ir komercine veikla. Laivo savininko (valdytojo) pageidavimu, gali vykdyti techninę priežiūrą ir mažesnės talpos negu 80 RT (registro tonų) laivams.

- keltams ir vidaus vandenų laivams, pritaikytiems vežti daugiau kaip 12 keleivių, neskaitant laivo įgulos ir žmonių, susijusių su darbine veikla laive.

- vidaus vandenų laivams ir plaukiojantiems įrenginiams, užsiimantiems darbine ir komercine veikla vidaus vandenyse ir jūros pakrančių plaukiojimo rajonuose, nepriklausomai nuo laivo talpos, variklių galingumo ir kitų pagrindinių laivo parametrų.


- vidaus vandenų nesavaeigiams laivams, kurių bendroji talpa 80 ir daugiau Registro tonų. Laivo savininko (valdytojo) pageidavimu, gali vykdyti techninę apžiūrą mažesnės talpos bei galingumo šio tipo laivams.


- įvairios paskirties plūduriuojantiems įrenginiams ir priemonėms.

Skyrius prižiūri vidaus vandenų laivų statybą bei kapitalinį remontą, derina vidaus vandenų laivų statymo ir kapitalinio remonto, taip pat organizuoja techninius instruktažus ir konsultacijas, vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais. Atlieka techninių projektų ekspertizes.

Periodiškai tikrina eksploatuojamų vidaus vandenų laivų garo katilus, suspausto oro balionus, dekompresines-rekompresines kameras, dalyvauja atliekant jų hidraulinius bandymus. Tikrina plaukiojančių kranų krovos mechanizmų techninę būklę, nustato jų keliamąją galią.

Dalyvauja kvalifikacinėse komisijose, tikrinančiose vidaus vandenų kapitonų, vadovaujančiųjų įgulos specialistų ir eilinių įgulos narių, motorinių pramoginių laivų laivavedžių žinias.

Kontroliuoja pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu tvarką, dalyvauja ekspertų komisijose.                      
Dalyvauja tiriant vidaus vandenų transporto priemonių avarijas ir avarinius atvejus, įvykusius Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse.
How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.