Pavojingi kroviniai

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimas - organizuoti asmenų, siekiančių įgyti Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, ir išduoti asmenims, išlaikiusiems atitinkamą egzaminą, pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistais.

Leidimas mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu - išduoda leidimus, suteikiančius teisę mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu.

Mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pažymėjimas - organizuoti asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, atestavimą ir išduoti Mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkeliu ar vidaus vandenų transportu, pažymėjimus.
How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.